Problémy s vodou v bazénoch...

23.04.2014 08:50
Stav „prechemizovania“ bazénových vôd, ako aj priestorov prezliekarní, prístupových komunikácii k  bazénom a  k jednotlivým procedúram, priestorov reštauračných zariadení, ako aj ďalších prístupných miest v okolí wellness systémov v mnohých akuaparkoch negatívne vplýva na zdravie...
23.04.2014 08:00
Požiadavky na kvalitu bazénových vôd sú v súčasnej dobe prísne či už z hľadiska filtrácie, dezinfekcie alebo zabezpečenia mikrobiologickej stability bazénovej vody. Kúpajúci vnášajú do bazénovej vody znečisťujúce látky ako vlasy, časti kože, zostatok kozmetických prípravkov, pot, moč a ďalšie...

Kontakt

Betrix s.r.o. Lieskovec (Areál ZŤS) 583/9, P.BOX 99
Dubnica nad Váhom
018 41
web: www.betrix.sk
e-shop: www.webareal.sk/vesta
+42/4441977, 0905383233 betrix@betrix.sk